Sponsorlu Baglantilar

Sponsorlu Baglantilar

Kuram
Kuram

Bu Yazıda Neler Var

 • İyi Bir Kuramın Özellikleri
 • Bilimsel Kuramın Özellikleri
 • Başlıca kuramların listesi
 • Bağlantılı Yazılar

  01 | Kuram

  En Son Eklenenler

  06 | ordövr ordövr
  09 | monogami monogami
  10 | intihar intihar

  Kuram veya teori, sistemli bir biçimde düzenlenmiş birçok olayı açıklayan ve bir bilime temel olan kurallar, yasalar bütünüdür.

  Kuram kavramlaştırmaya yönelik olarak, değişkenler arasındaki ilişkiyi basit ve anlaşılır bir biçimde ifade etmek amacıyla birleştirilimiş tanımlar, örgütlendirilmiş gözlemler, koşullar ve ilkeler bütünüdür.

  Bilimde kullanıldığı anlamıyla kuram, çok sayıda doğal gözlemi birbirine bağlayan bir gerçekler ve açıklamalar bütünüdür. Bir tahmin veya hipotez değildir. Kuantum kuramı, görelilik kuramı, evrim kuramı gibi birçok kuram, günümüz bilim çevrelerinde yaygın olarak kabul gören, az sayıda prensiple çok sayıda gözlemi birleştiren ve açıklayan kavramlar ve açıklamalar bütünüdür. Şu an deneme aşamasında olan, ve bir gün yeteri kadar denendiklerinde kanun konumuna yükselecek olan tahminler değildir.

  İyi Bir Kuramın Özellikleri


  Oluşturulan hipotezler deney ve gözlemlerle test edilir, defalarca denemeden sonra doğrulanırsa kurama ulaşılır. Yani bilimsel araştırma sürecinde doğrulanan her hipotez kuram özelliği kazanır. Kuramlar, deney ve gözlemle doğrulanmış olan, deneyin verilerinden yola çıkılarak daha geniş bir alanı kapsayacak biçimde genellenmiş olan ve belli bir dönemde bilim insanlarının çoğu tarafından kabul gören genellenmiş açıklamalardır. Her kuram, alışılmışın dışında yeni bir görüş ve yeni bir yorumdur. Başlangıçta çoğunlukla tepkiyle karşılanırlar. Örneğin, Darwin’in “Evrim Kuramı” ve S. Freud’un “Psikanaliz Kuramı” gibi. Her kuram, belli bir alana ilişkin genel açıklamadır. Birikmiş bilgilere dayanılarak ve bilimsel yöntem kullanılarak elde edilmiş bilgilerdir. Kuram doğal ve toplumsal gerçekliğin bir alanına ilişkin genelleştirilmiş açıklamalardır. Ele aldığı alanda olguların açıklanmasını sağladığı gibi gelecekte olacaklar hakkında da ön deyide bulunma olanağı sağlar. Bilimdeki gelişmelere bağlı olarak kuramlar değişebilirler. Bunun için hiçbir kurama kesin gözüyle bakılamaz.

  Bilimsel Kuramın Özellikleri


  Kuram, bir takım ilkelerden, kurallardan yola çıkarak gerçekliği açıklamaya çalışan kavram çerçeveleridir. Darwin’in evrim kuramı gibi. Kuram, belli olgu türleriyle ilgili genellemeleri mantıksal bir düzene sokar.

  · Bilimsel kuramlar mantıksal bir sistemdir. Kendi içinde bir iç tutarlılığı vardır.

  · Bilimsel kuram felsefi bir dünya görüşünden farklıdır; çünkü kuram, belli bir olgu türüyle sınırlıdır. Ayrıca felsefi görüşün doğruluğu ya da yanlışlığından söz edilemezken, kuramın doğruluğundan ya da yanlışlığından söz edilebilir.

  · Kuramlar mutlak anlamda kesinleşmiş değildir. Zaman içinde değişiklikler içerebilirler.

  Alıntı:
  Kuram veya teori, bilgi edinme sürecinin herhangi bir aşamasında ortaya atılan geçerlik ve güvenilirliği bilimsel yöntemle saptanmış iç tutarlılığı olan bir genel bilgi ve açıklama düzenidir.

  Türkçe'ye İngilizce'den geçen "teori" sözcüğü Yunanca theoros 'gözlemci, izleyici' kelimesinden türemiştir.[1] "Kuram" sözcüğü Arapça 'kurmak' kökünden türetilmiştir.


  Başlıca kuramların listesi


  Astronomi: Büyük Patlama
  Biyoloji: Hücre kuramı — Evrim kuramı — Hastalık yapıcı mikrop teorisi
  Kimya: Atom kuramı — Kinetik teori
  İklim bilimi: Küresel ısınma
  Eğitim: İnşaacı kuram — Eleştirel pedagoji kuramı — Eğitim kuramı — Multiple intelligence theory — İlerlemeci eğitim kuramı
  Mühendislik: Circuit theory — Kontrol kuramı — Sinyal kuramı — Sistem kuramı
  Film: Film kuramı
  Oyuns: Combinatorial game theory — Oyun kuramı — Rasyonel seçimler kuramı
  Jeoloji: Plaka tektoniği
  Sosyal bilimler: Eleştirel kuram
  Edebiyat: Literary theory
  Matematik: Olasılık kuramı — Arakelov kuramı — Asymptotic theory — Bifurcation theory — Catastrophe theory — Kategori kuramı — Kaos kuramı — Choquet theory — Coding theory — Deformasyon kuramı — Boyut kuramı — Ergodic theory — Field theory — Galois theory — Game theory — Graph theory — Grup kuramı — Hodge theory — Homoloji kuramı — Homotopi kuramı — Ideal theory — Intersection theory — Invariant theory — Iwasawa kuramı — K-theory — KK-kuramı — Düğüm kuramı — L-kuramı — Lie theory — Littlewood–Paley theory — Matrix theory — Ölçü kuramı — Model kuramı — Morse kuramı — Nevanlinna theory — Number theory — Obstruction theory — Operator theory — PCF kuramı — Perturbation theory — Potential theory — Olasılık kuramı — Ramsey kuramı — Representation theory — Ring theory — Set theory — Shape theory — Small cancellation theory — Spectral theory — Stability theory — Stable theory — Sturm–Liouville theory — Twistor theory
  Müzik: Müzik kuramı
  Felsefe: Kanıt kuramı — Spekülatif sebep — Gerçek kuramı — Tip kuramı — Değer kuramı — Virtue theory
  Fizik: Akustik teorisi — Anten kuramı — BCS Kuramı — Landau theory — M teorisi — Kuantum mekaniği — Görecelilik kuramı — Kuantum alan kuramı — Scattering theory — String theory
  Gezegenbilim: Büyük patlama
  Görsel sanatlar: Estetik — Sanat eğitimi kuramı — Mimari — Kompozisyon — Anatomi — Renk kuramı — Perspektivizm — Görsel algılama — Geometri — Manifolds
  Sosyoloji: Toplum bilimi kuramları — Eleştirel kuram
  Spor: Satranç kuramı
  İstatistik : Ekstrem değer kuramı
  Tiyatro : Tiyatral performansa ilişkin kuram.
  Diğerleri: Obsolete scientific theories — Flojiston kuramı